Logo AMEC
Estructura corporativa

Luis Villegas

Lloc:President d'amec envasgraf


empresa:EFICIENCIA Y TECNOLOGIA, S.A.


Enllaç:https://www.linkedin.com/in/luis-villegas-98a60221/?originalSubdomain=es


© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
  • BforPlanet.jpg
  • TheGlobalCompact.jpg
  • ITMA.jpg
  • Exportarparacrecer.jpg
  • icca.jpg
  • UNE.jpg
  • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
  • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png