Logo AMEC
Notícies
La gestió de l'capital humà: el nou gran repte de la indústria després de la crisi sanitària
21 de desembre de 2020

El capital humà es converteix en la peça clau per definir les orientacions de la indústria cap a la consolidació de la Quarta Revolució Industrial.

 

El recent anàlisi de World Economic Forum en l'àmbit laboral, The Future of Jobs Report 2020 , exposa la importància que tindrà la gestió de l'talent i el coneixement en els propers anys.

 

L'adopció tecnològica

Com a conseqüència directa de l'actual crisi sanitària, l'adopció d'eines i instruments digitals s'ha accelerat a marxes forçades per facilitar la continuïtat de l'activitat en aquelles indústries on la presencialitat no és essencial. Aquesta sèrie de transformacions han contribuït al fet que les empreses reorientin les seves prioritats de cara a l'any 2025.

 

L'escàs i cobejat talent

Amb l'expectativa que les ocupacions més superflus disminueixin un 6,4% d'aquí a l'any 2025, les empreses manufactureres demanden perfils orientats a l'anàlisi de dades i el desenvolupament de negoci, així com serveis de consultoria estratègica. Per aquesta raó, les companyies valoren cada vegada més habilitats com l'aprenentatge actiu, el coneixement tecnològic, el pensament analític o la innovació.

 

No obstant això, a l'hora de tractar de satisfer aquestes demandes, es troben que en els seus mercats laborals locals són incapaços de trobar tals capacitats i, en moltes ocasions, tampoc tenen l'habilitat d'atreure el talent que necessiten.

 

Aquest patró es repeteix no només en la indústria manufacturera, sinó també en el sector d'equipament elèctric o l'alimentari. Una excepció són els productors de manufactures més avançades (pròpies de la Indústria 4.0) en què l'habilitat entre els líders de les organitzacions es troba entre els principals reptes.

 

La resposta es troba dins de les empreses?

S'espera que aproximadament el 40% de la força de treball requereixi cursos de reciclatge adaptats a les noves necessitats de les empreses, una xifra que es mou al voltant de l'65-70% en el cas de el sector manufacturer i elèctric i que puja a l'80, 5% en la indústria alimentària (degut en gran part a la inclusió dins d'aquest mateix grup d'al sector agrícola).

 

Per fer front a aquest desafiament les empreses hauran mobilitzar una important quantitat de recursos. No obstant això, una notable majoria de les firmes enquestades afirmen que finançarien la formació de la seva plantilla, sent molt poques les que valoren compartir costos amb altres empreses de diferents sectors.

 

Es tracta d'un fet sorprenent, ja que tot i les diferències existents entre indústries, les demandes de les empreses són tan similars que renunciar a la col·laboració en termes de formació suposa un elevat cost d'oportunitat; d'una banda, en termes de l'desaprofitament de les potencials economies d'escala i per un altre com a conseqüència directa de les sinergies que s'haguessin pogut produir entre treballadors de diferents empreses i sectors.

 

El repte de valorar adequadament el nostre capital humà

Tot i la gran importància que tenen i que seguiran adquirint els recursos humans, les empreses no compten amb uns sistemes de mesurament que els permeti valorar les habilitats i capacitats del seu personal, dificultant la possibilitat que puguin avaluar les mancances que es van sumant a aquest amb el pas el temps i les habilitats i experiència que s'obtenen a través de la seva tasca i dels programes de formació. Això condueix necessàriament a potencials errors de gestió tant de el factor humà com de la inversió que es realitza en el mateix, dificultant una utilització eficient dels recursos de les companyies.

 

De fet, un 16,6% de les empreses consideren complicat determinar quan rebran un retorn per la inversió realitzada en el seu personal. Amb tot, les poques propostes que han sortit a la llum pequen de ser excessivament monetàries i no tenen en compte elements qualitatius de la força de treball.

 


 

Gustavo Clares

Observatori amec

gclares@amec.es

Gustavo Clares és estudiant en pràctiques de l'Màster Oficial d'Internacionalització de la Universitat de Barcelona.

 

Notícies relacionades

© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
  • BforPlanet.jpg
  • TheGlobalCompact.jpg
  • ITMA.jpg
  • Exportarparacrecer.jpg
  • icca.jpg
  • UNE.jpg
  • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
  • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png