Logo AMEC
Notícies
Algèria autoritza la importació d'equips recondicionats
6 de desembre de 2020

Algèria autoritza la importació d'equips renovats que no excedeixin els 10 anys i que hagin estat aprovats després de la inspecció d'un comitè tècnic.

 

 

Les línies de producció i els equips no podran excedir els 10 anys d'ús. No obstant això, no es poden excedir els 5 anys en el cas de la indústria alimentària i els 2 anys en el cas de la indústria farmacèutica i parafarmacèutica. S'exclou la importació d'equips per al transport de persones i béns.

 

El decret especifica què s'entén per línies de producció i productes renovats de la següent manera:

 • Línies de producció: equip que constitueix una línia de producció homogènia que consisteix en l'extracció, la fabricació o l'envasament de productes.
 • Línies de producció renovades: la cadena de producció usada i renovada, certificada i en funcionament.
 • Equip de producció renovat: qualsevol element que per si mateix pot produir un bé o servei o que pot ser integrat en una línia de producció que ha fet l'objecte d'una renovació certificada i en un estat d'operació.

 

Les línies i els equips de producció renovats han de ser certificats per un organisme degudament aprovat i han de ser alliberats per al consum de l'operador (l'empresa algeriana l'activitat de la qual és la producció de béns i serveis) per a les necessitats de la seva pròpia activitat i dins dels estrictes límits de temps necessaris per al seu funcionament efectiu.

 

La concessió de l'autorització de despatx de duanes està subjecta a la presentació d'un expedient.

 

L'autorització de despatx de duana és lliurada pel ministre encarregat de la indústria en un termini no superior a 30 dies a partir de la data de lliurament del rebut de dipòsit, després de l'assentiment d'un comitè tècnic que efectuarà visites d'inspecció per tal de verificar la conformitat de les infraestructures existents susceptibles d'acollir les línies de producció i els equips renovats.

 

La durada de la validesa d'aquesta autorització és de 12 mesos a partir de la data de la signatura.

 

Les línies i els equips de producció renovats, un cop despatxats en duana, són intransferibles per un període de 5 anys a partir del moment en què es posen en funcionament.

 


 

Més informació

 

Els detalls de les condicions d'importació s'especifiquen al Decret executiu núm. 20-312 publicat al Diari Oficial núm. 67, corresponent al 15 de novembre de 2020, sobre les condicions de concessió de l'autorització per al despatx de duanes de les línies de producció i els equips renovats, en el marc de les activitats de producció de béns i serveis.

 

Journal Officiel Nº 67, Correspondant au 15 novembre 2020

 


 

Susana Gonzalez Ruiz

Observatori amec

sgonzalez@amec.es

 

 

Notícies relacionades

© 2022 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
 • BforPlanet.jpg
 • TheGlobalCompact.jpg
 • ITMA.jpg
 • Exportarparacrecer.jpg
 • icca.jpg
 • UNE.jpg
 • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
 • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png