Logo AMEC
Notícies
La Comissió adopta un pla d'acció sobre propietat intel·lectual i industrial
28 de novembre de 2020

El nou pla de modernització de la política europea de propietat intel·lectual i industrial inclou un règim d'ajudes financeres per a pimes.

 

Els actius intangibles tenen un paper cada vegada més important en la carrera internacional pel lideratge tecnològic. Lamentablement, la crisi de la COVID-19 ha fet més evident que mai el retard de la UE. Les avaluacions de la Comissió han detectat una sèrie de desafiaments i ha proposat un pla d'acció en matèria de polítiques europees de PI.

Destaquem els punts més rellevants del pla per a les pimes industrials.

 

Implantació d'una patent unitària

La patent unitària és un títol legal que brindarà una protecció uniforme a tots els països de la UE participants mitjançant la presentació d'una única sol·licitud de patent. D'aquesta manera, una vegada concedida, no caldrà validar-la a cada país.

 

Les patents unitàries es basaran en patents europees atorgades per l'OEP, el cost de les quals seguirà sent el mateix, aproximadament 5.000 €. Un cop concedida, el titular de la patent podrà sol·licitar una patent unitària de forma gratuïta, evitant així la necessitat de procediments de validació nacionals.

 

Les taxes de renovació per mantenir una patent, que actualment són d'uns 30.000 € a causa del sistema fragmentat de pagaments, seran substituïdes per un pagament únic de 4.700 € per a tots els estats membres participants.

 

El sistema unitari de patents s'implementarà a través de la «cooperació reforçada» dels 25 estats membres participants (Espanya i Croàcia no en formen part) que inclou un acord per establir un Tribunal Unificat de Patents (TUP). El sistema entrarà en vigor amb l'entrada en vigor del TUP. S'espera que el nou sistema pugui començar a operar el 2022, després del període d'aplicació provisional que hauria de començar el 2021.

 

Ampliació de la protecció dels dissenys

La Comissió revisarà la legislació de la UE sobre la protecció dels dissenys per millorar l'accessibilitat i l'assequibilitat del sistema de protecció dels dibuixos i models, especialment per als ecosistemes tèxtil, mobiliari i electrònic, i garantir que doni millor suport a la transició cap a l'economia digital i ecològica.

 

La Comissió planteja els següents objectius específics:

 • Aclarir què pot protegir-se com a disseny, ampliant l'abast dels drets conferits;
 • Simplificar els procediments i ajustar els nivells de les taxes;
 • Major harmonització entre les legislacions nacionals i el Reglament comunitari de disseny;
 • Liberalització del mercat de les peces de recanvi per a reparacions mitjançant la introducció d'una clàusula de reparació a la Directiva de disseny.

 

Indicacions geogràfiques per a productes industrials

En l'àmbit de la UE, els productors de productes industrials no poden certificar el vincle entre la qualitat i l'origen geogràfic dels seus productes, el que els fa menys atractius per a la inversió. El pla d'acció considerarà la creació d'un sistema de protecció a escala de la UE per a la protecció de productes industrials vinculats geogràficament.

 

Actualment, aquesta protecció només es proporciona als productes agrícoles i alimentaris, els vins, les begudes espirituoses i els productes vitivinícoles aromatitzats.

 

Hi ha diverses lleis en alguns països de la UE que inclouen regulacions regionals o nacionals, el que dona lloc a diferents nivells de protecció legal a tot Europa. Això obliga els productors a sol·licitar la protecció a cada país en què estigui disponible.

 

Bo de propietat intel·lectual per a pimes

Les pimes de la UE tindran un accés més fàcil a la informació i l'assessorament sobre PI, que s'integrarà en els programes de finançament públic de la UE i s'estendrà més a escala nacional.

 

Les pimes també rebran ajuda per finançar els anomenats «escanejos de PI» (IP scans), que consisteixen en un assessorament integral, inicial, estratègic i professional sobre el valor afegit de la PI.

 

Aquest ajut s'implementarà a través d'un «bo de PI» (IP voucher) en cooperació amb l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO), mitjançant el qual les pimes podran rebre un cofinançament de fins a 1.500 € per a:

 • Escaneigs de PI: fins al 75 % del cost o
 • Registre de marques i drets de disseny a la UE i els seus estats membres: fins al 50 % de les taxes de sol·licitud.

Les pimes podran sol·licitar el bo de PI a partir de mitjans de gener a través d'un lloc web que encara s'ha d'especificar. El bo es proporcionarà per ordre d'arribada i serà necessari un mínim de formalitats, com una autodeclaració per ser una pime establerta a la UE.

 

La Comissió també debatrà amb la comunitat financera com garantir que la PI sigui un actiu reconegut i ampliar les facilitats de garantia existents per ajudar les pimes a obtenir finançament per a projectes d'alt risc.

 


 

Més informació

Pla d'acció sobre propietat intel·lectual i industrial «Making the most of the EU’s innovative potential – An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience» (disponible en anglès i francès)

 


 

Susana Gonzalez Ruiz

Observatori amec

sgonzalez@amec.es

 

© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
 • BforPlanet.jpg
 • TheGlobalCompact.jpg
 • ITMA.jpg
 • Exportarparacrecer.jpg
 • icca.jpg
 • UNE.jpg
 • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
 • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png