Logo AMEC
Notícies
15 països d'Àsia-Pacífic signen l'acord regional de lliure comerç més important
24 de novembre de 2020

L'Associació Econòmica Integral Regional representa el major tractat regional de lliure comerç, en el qual la Xina lidera la iniciativa asiàtica més important per al comerç internacional dels últims temps.

 

La zona de lliure comerç més gran de món

Després de 31 rondes de negociacions, el passat 15 de novembre es va aconseguir la signatura de l'acord d'Associació Econòmica Integral Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) entre els deu estats membres de l'ASEAN (Myanmar, Brunei, Cambodja, Filipines, Indonèsia, Laos, Malàisia, Singapur, Tailàndia i el Vietnam), la Xina, Corea del Sud, el Japó, Austràlia i Nova Zelanda. La unió comercial d'aquestes economies representa gairebé el 30 % del PIB mundial, agrupa més de 2.000 milions d'habitants i concentra el 28 % del comerç internacional.

 

RCEP mapa.png

 

Com a principal agent impulsor de l'RCEP, la Xina es convertirà de facto en el país que liderarà tant políticament com econòmicament la regió. L'any 2019 va concentrar un 30,8 % de les exportacions i un 26,5 % de les importacions totals que es realitzen entre els signataris del Tractat.

 

El clar lideratge de la Xina vindrà acompanyat des d'un segon pla pel Japó i Corea del Sud, sent aquests tres països els principals «actors de canvi» de l'acord. La participació de Singapur en el Tractat resulta igualment interessant. Atès que el país és un dels principals centres de distribució de la regió, suposarà un important facilitador del comerç internacional.

 

Elements d'interès de l'RCEP

Amb l'entrada en vigor del Tractat, les empreses ubicades als estats part es beneficiaran de:

 • Accés a unes tarifes aranzelàries preferencials.
 • Reducció progressiva de múltiples barreres no aranzelàries relatives als tràmits i processos duaners i especificacions tècniques dels productes.
 • No discriminació en matèria d'inversions estrangeres entre els països membres i protecció d'aquestes davant de casos d'expropiació indeguda o sense preu just, o pèrdues per conflicte civil.
 • Normativa pensada per fomentar el comerç electrònic a la regió.
 • Més facilitats en la mobilitat de treballadors i empresaris per tota la zona.
 • Disposicions relatives a les adquisicions de béns i serveis per part de les administracions públiques. L'RCEP és el primer tractat realitzat entre aquests països en el qual es regula aquesta qüestió.
 • Harmonització de les normes d'origen envers un sistema comú senzill, les quals facilitaran una major integració de les cadenes de valor regionals.

Amb l'RCEP s'aconseguirà una simplificació de les normes i els procediments requerits per a la comercialització de béns i serveis, el que augmentarà la competitivitat i l'eficiència de les cadenes de producció regionals.

 

Els participants estan agilitzant el procés de ratificació tenint com a principal incentiu la recuperació econòmica posterior a la pandèmia. L'RCEP entrarà en vigor 60 dies després de la data en què almenys tres signataris no membres de l'ASEAN i sis signataris de l'ASEAN hagin completat els procediments interns necessaris.

 

Espanya en la política de la UE envers Àsia-Pacífic

El mercat de l'RCEP és veu com un escenari d'oportunitats. Mostra d'això és l'esforç de la UE d'incorporar Àsia-Pacífic a la seva política exterior per mitjà d'acords de lliure comerç amb el Japó, el Vietnam i Singapur, i les seves negociacions actuals amb l'ASEAN, Austràlia i Nova Zelanda.

 

L'RCEP com a grup econòmic representa el 6,1 % de les exportacions d'Espanya, no sent el principal mercat del nostre país, tot i els atractius que presenta. No obstant això, en termes d'importacions, els països part del Tractat representen un 14,1 % sobre el total espanyol, situant-se per sobre de les economies del TMEC (els Estats Units, Mèxic i el Canadà) amb un 6,5 %. 

 

La Xina  és el principal mercat d'exportació del nostre país dins de l'RCEP i representa un 42 % sobre el total de la zona, seguit pel Japó i Corea del Sud.

 

Les exportacions de maquinària industrial que realitza l'economia espanyola a la regió representen un 6,88 % respecte del total del món, sent la Xina el nostre principal client (2,58 %). En termes de maquinària elèctrica i béns d'equip, el percentatge es redueix al 4,65 %, encara que la Xina es manté com el major receptor de productes espanyols (1,77 %). 

 

En comparació amb el TMEC i la UE, l'RCEP destaca per ser el bloc que presenta un creixement més important de les exportacions espanyoles en els darrers anys. L'any 2019 va experimentar un increment del 6,7 %.

 

Impacte en la indústria espanyola

Tot i que encara no hi ha nombrosos estudis al respecte, alguns analistes consideren que l'efecte que tindrà el Tractat a escala econòmica als països de la UE serà limitat a curt termini a causa de la prèvia existència d'acords comercials entre els estats part. No obstant això, assenyalen tres potencials efectes que s'haurien de tenir en compte:

 • Les empreses que necessitin entrades intermèdies provinents de la regió podrien beneficiar-se d'una reducció dels preus derivada de la major eficiència proporcionada per les cadenes de valor regionals.
 • Les firmes que exportin a la zona acabaran, a mitjà-llarg termini, beneficiant-se de l'increment dels ingressos de la regió en poder veure un augment en la seva demanda. A més, s'estima que el creixement en aquests països sigui més gran que a d'altres territoris i sostingut.
 • Aquelles empreses que no es beneficiïn de les cadenes de valor integrades a la regió podrien patir un cert desavantatge, tant a Europa com a tercers països.

La indústria espanyola mostra un elevat potencial en sectors com l'agroalimentari i l'urbanisme. No obstant això, hi ha el risc de desviació comercial a països amb els quals la UE no té encara tractats comercials, sent la Xina el més important.

 


 

Gustavo Clares 

Observatori amec

gclares@amec.es

 

Fiorela Salas

Observatori amec

fsalas@amec.es 

 

Gustavo Clares i Fiorela Salas són estudiants en pràctiques del màster oficial d'Internacionalització de la Universitat de Barcelona.

 

© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
 • BforPlanet.jpg
 • TheGlobalCompact.jpg
 • ITMA.jpg
 • Exportarparacrecer.jpg
 • icca.jpg
 • UNE.jpg
 • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
 • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png