Logo AMEC
Notícies
Com seran les cadenes de subministrament del futur?
8 de novembre de 2020

La combinació de la pandèmia i l'entorn geopolític i econòmic estan obligant les empreses a prendre decisions estratègiques que transformaran les cadenes de subministrament.

 

Foley & Lardner ha preguntat a aproximadament 150 executius de la indústria manufacturera, amb base principalment als EUA (78 %) i a Mèxic (18 %), sobre com ha afectat la pandèmia a les seves cadenes de subministrament i quines formes d'estratègies es plantegen per al futur.

 

La gota que fa vessar el got

De fet, per interpretar els resultats és important tenir present que els canvis que estan adoptant les empreses no responen únicament a la pandèmia, sinó també a l'entorn geopolític i econòmic que la precedeixen. N'és la prova el fet que tan sols el 7 % no està fent esforços de planificació de contingència per preparar-se per a futures alteracions.

 

cadena-suministro-esfuerzos.png

 

El 70 % dels executius enquestats consideren que les empreses se centraran menys en fornir-se del proveïdor de menor cost i, en canvi, posaran més èmfasi en la capacitat del proveïdor de proporcionar processos més resistents i flexibles.

 

Un percentatge similar (62 %) està d'acord que l'enfocament en els models de fabricació «just a temps» disminuirà pel risc que comporten de no disposar de productes quan interrupcions com la de la COVID-19 afecten la disponibilitat de materials, els preus i la demanda.

 

Estratègies per mitigar riscos

Pel que fa a les estratègies de mitigació de riscos de la cadena de subministrament que les empreses estan implementant actualment o planegen implementar durant el proper any, destaquen l'enfortiment de les relacions i l'augment de la transparència, fornir-se mitjançant diversos proveïdors i diversificar les seves cadenes de subministrament entre múltiples orígens.

 

També revisaran els termes dels contractes (especialment pel que fa a les disposicions de font única i de força major) i consideraran noves tecnologies per millorar el seguiment i l'anàlisi de les operacionals.

 

cadena-suministro-estrategias.png

 

Per gestionar el risc, serà essencial el mapeig de tota la cadena de subministrament, inclosos els proveïdors i subproveïdors, així com l'avaluació dels riscos crítics en cada etapa. També poden emmagatzemar elles mateixes existències addicionals per protegir-se contra les interrupcions o traslladar l'obligació als proveïdors exigint-los que mantinguin un «banc» de materials i components per al seu ús futur.

 

cadena-suministro-acciones.png

 

El 45 % dels enquestats ja han revisat (o tenen previst fer-ho) la seva base de subministraments per identificar els proveïdors que puguin tenir dificultats financeres o operatives, amenaçant així la continuïtat del seu subministrament de mercaderies.

 

Aproximar les cadenes de subministrament

Dels enquestats que han operat a la Xina, el 59 % ja s'ha retirat del país, està en procés de fer-ho o ho està considerant. En realitat, l'any 2019, el total de béns manufacturats importats als Estats Units des de països asiàtics de baix cost d'Àsia, com a percentatge de la producció bruta manufacturera dels Estats Units, va disminuir per primera vegada des del 2011.

 

cadena-suministro-empresas.png

 

La principal consideració per determinar la regió de la qual obtenir béns o serveis és la logística (incloent els costos d'enviament i els terminis de lliurament), seguida dels costos de la mà d'obra i la seva disponibilitat, la proximitat geogràfica i les qüestions comercials i aranzelàries.

 

cadena-suministro-factores.png

 

Aquests factors han portat sovint a les empreses a apropar la producció. Així, de les empreses enquestades que marxaven de la Xina, el 74 % es traslladava (o pensaven fer-ho) als Estats Units i gairebé la meitat dels enquestats miraven cap a Mèxic.

 

cadena-suministro-paises.png

 

En aquest punt, no obstant això, convé assenyalar una enquesta realitzada conjuntament per AmCham China, AmCham Shanghai i PwC el març de 2020 per estudiar els efectes de la pandèmia en la cadena de subministrament de les empreses nord-americanes que operen a la Xina. En aquesta enquesta, més del 70 % dels enquestats van dir que la seva empresa no tenia plans de traslladar les operacions de la cadena de producció/subministrament o el proveïment a altres llocs a causa de la COVID-19. El 40 % dels enquestats van afirmar que la seva estratègia a llarg termini a la Xina seguiria sent la mateixa tot i la COVID-19, mentre que el 52 % de les empreses creien que era massa aviat per saber-ho.

 

Tecnologies

Millorar les relacions amb els principals socis comercials i recórrer a fonts múltiples és necessari per reduir la dependència d'un únic proveïdor de productes i serveis clau i, per això, la tecnologia pot jugar un paper clau.

 

El 47 % de les empreses estan considerant noves eines o aplicacions que millorin el seguiment de la cadena de subministrament i el 39 % està considerant l'anàlisi operacional per millorar el seguiment de les mètriques i dels indicadors empresarials.

 

Un nombre considerable d'empreses també està considerant la possibilitat d'utilitzar sistemes de fabricació reconfigurables, la planificació automatitzada de la producció, tecnologies d'intel·ligència artificial i robòtica que agilitin els processos, xarxes de subministrament digital per anticipar-se a les interrupcions i, fins i tot, cadena de blocs.

 

cadena-suministro-innovaciones.png

 


 

Susana Gonzalez Ruiz

Observatori amec

sgonzalez@amec.es

 

© 2022 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
  • BforPlanet.jpg
  • TheGlobalCompact.jpg
  • ITMA.jpg
  • Exportarparacrecer.jpg
  • icca.jpg
  • UNE.jpg
  • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
  • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png