Logo AMEC

LIderar al 2022

A qui ens dirigim?

Directius/ives i càrrecs tècnics especialistes que vulguin liderar, millorar i ampliar les seves habilitats, contribuint a fer la seva empresa més àgil, eficient i sostenible.


Participants que:

 

 • Estiguin afrontant transformacions importants a la seva empresa (mercats, models de negoci, processos productius, models d'innovació, entre d'altres)
 • Estiguin oberts al progrés: professionals que es vulguin plantejar noves preguntes i busquin respostes diferents davant l'entorn actual
 • Vulguin desenvolupar noves capacitats de lideratge
 • Sàpiguen aprofitar un acompanyament extern d'alt valor, que enriqueixi les seves preses de decisions

5 móduls excepcionals 

Pots participar en 1 o més dels mòduls o pots desenvolupar les habilitats de tot el programa.

 

Anticipació

 • Familiaritzar-te amb el risc
 • Conèixer les bases del nou patró de crisi
 • Aplicar els components de la resiliència
 • Conèixer les principals tècniques de planificació amb escenaris
 • Detectar i monitoritzar les tendències i senyals febles
 • Identificar i prioritzar els canvis en el teu entorn
 • Convertir les amenaces en oportunitats
 • Establir les bases per a un sistema de gestió de riscos
 • Crear els fonaments d'una unitat de prospectiva

Glocalització

 • Entendre el concepte i el context de la glocalització
 • Conèixer estratègies per cohesionar la perspectiva local i global
 • Avançar cap a models de màrqueting i comercialització glocals: marca, comunicació i canals
 • La transcreació: adaptar la teva oferta a les particularitats locals com ara la cultura, els valors i la regulació.
 • Identificar com redefinir les cadenes de proveïment i servei a partir de nous factors de competitivitat.
 • Reflexionar sobre la implicació de la glocalització a l'equip humà
 • Combinar el propòsit amb la internacionalització de la teva empresa

Sostenibilitat

 • Tenir una formació pràctica sobre les eines disponibles per poder avançar en l'exercici de diagnòstic i millora de la sostenibilitat a l'empresa.
 • Aprofundir en l'entesa de la sostenibilitat de manera integral en una empresa, visibilitzar exemples d'accions i activitats possibles d'implementar que puguin ser inspiració i exemple.
 • Visibilitzar la forma en què integren moltes de les bones pràctiques i estratègies les companyies que estan implementant la sostenibilitat a la seva empresa.
 • Conèixer aprenentatges, oportunitats i desafiaments d'una empresa similar que comparteixi una mirada tècnica del que implica gestionar la sostenibilitat.
 • Facilitar metodologies i materials per a l'ús autogestionat de les eines.
 • Elaborar un pla d'acció a través de les eines existents.

Adaptabilitat

 • Conèixer nous models de gestió i lideratge.
 • Identificar quines dinàmiques mantens i quines necessites canviar.
 • Preparar-te per afrontar amb èxit el canvi i la incertesa.
 • Estimular les capacitats d'adaptació i resiliència.
 • Conéixer i compartir experiències. Major claredat per actuar.
 • Claus per respondre amb més eficàcia i eficiència en entorns crítics.
 • Aconseguir transformar els desafiaments en oportunitats.
 • Adaptar-se i créixer. Definir un pla dacció.
 • Com integrar aquestes habilitats en els equips i l'organització.

Col-laboració

 • Conèixer la col·laboració empresarial en l'actual entorn.
 • Determinar quan i perquè hem de plantejar-nos-la.
 • Conèixer els riscos de les col·laboracions.
 • Triar el model de col·laboració més adequat
 • Saber com seleccionar els millors socis.
 • Com negociar un acord de col·laboració o aliances
 • Adaptar els recursos per a implantar una aliança pròspera.
 • Conèixer les millors pràctiques de la comunitat amec

Equipo

Susana González

Directora de la unitat de coneixement d'amec - Especialista en Prospectiva Estratègica i Intel-ligència de Mercats Internacional.

Diego Guri

Subdirector General d'amec - Expert en internacionalització amb 30 anys d’experiència treballant per donar recolçament a petites i mitjanes empreses. Des del 2013 treballa a amec primer com a director d’Expansió i des del setembre del 2017 com a subdirector general. Va ser director del centre d’intenacionalització empresarial d’accio.

Maria Nieto

Consultora d'Estratègies Sostenibles a Ètiques. Experta en Estratègia de marca amb propòsit i triple impacte, màrqueting responsable i comunicació. Multiplicadora B per B Lab Spain - Certificació B Corp per a Grans Organitzacions Màster en Màrqueting - EADA | Màrqueting Digital ESIC. Advanced Marketing - City University London

Patricia Aznar

Directora d'Able Consultancy - Consultoria & Coaching per a Persones, Equips i Empreses Innovació, Creixement i internacionalització

Joan Tristany

Director General d'amec - Expert en competitivitat en entorns VUCA. A amec desenvolupem un sistema que facilita la presa de decisions a la indústria internacionalitzada en entorns complexos i canviants a partir d'una prospectiva adequada, una analítica eficaç i la identificació de recursos. Millora de la competitivitat a partir dinstruments adaptatius i amb sistemes de mesura dimpacte. Actuació sota el concepte d'ecosistemes col·laboratius. Generació i sistematització de networking i col·laboració empresarial

Un programa innovador d'

amec és l'entitat que agrupa les principals indústries internacionals d'Espanya: una comunitat visionària, col·laborativa, autogovernada i amb una potent activitat de lobby.
 Al centre de la nostra activitat estan les nostres indústries, les que governen amec, les que comparteixen experiències i les que es beneficien del nostre coneixement, contactes i actuació.

© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
 • BforPlanet.jpg
 • TheGlobalCompact.jpg
 • ITMA.jpg
 • Exportarparacrecer.jpg
 • icca.jpg
 • UNE.jpg
 • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
 • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png