Logo AMEC

Avís legal

 

T'informem que les dades de caràcter personal que facilitis a través del present formulari seran tractades, sota la responsabilitat d'AMEC, (amb NIF G08280950) amb l'objectiu de proporcionar-te una gestió eficaç de la teva sol·licitud i facilitar-te informació sobre els productes i serveis que comercialitza l'empresa. 

 

Els destinataris de la informació són els departaments en què s'organitza l'empresa  AMEC, així com aquelles entitats amb les quals AMEC mantingui acords de col·laboració. Aquestes comunicacions estaran regulades pels contractes de prestació de serveis preceptius, de manera que es garanteixi, en tot moment, la confidencialitat de la informació. 

 

En cas de voler exercir els drets que t'atorga el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades d'oposició, accés, rectificació, cancel·lació, limitar el seu tractament, i sol·licitar la seva portabilitat,  et pots dirigir per escrit a:

 

AMEC 
Gran Via de les Corts Catalanes, 684, Pral.
08010 BARCELONA

 

Per mitjà de l'acceptació de l'enviament de les dades, autoritzes AMEC perquè, en compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cessionari, tracti les teves dades de caràcter personal en l'àmbit de la institució, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns per l'acompliment de les seves atribucions, d'acord amb el que disposa la legislació europea o nacional vigent en cada moment.

 

POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ

Política de Cancel·lació per a: Missions, Fires i Jornades Tècniques:

Missions Virtuals i Presencials

Una vegada amec notifiqui l'admissió de l'empresa en l'activitat no es retornarà el cost de l'agenda.

En cas de cancel·lació amb menys de 30 dies de l'inici de l'activitat no es retornarà la quota corresponent a la resta de serveis i es facturaran els imports deguts no pagats.

Jornades

En cas de cancel·lació amb menys de 60 dies de l'inici de l'activitat no es retornarà la quota corresponent.

Fires

Serveis premium amec:

 • En cas que la fira es posposi, amec conservarà la quota pagada. En el cas que l'empresa decideixi no participar en l'activitat a causa del canvi de dates, amec, li reemborsarà el 80% de la quota pagada, mantenint el 20% en concepte de despeses de gestió. 
 • En cas que la fira es cancel·li, amec retornarà el 90% de la quota de participació a totes les empreses, mantenint el 10% en concepte de despeses de gestió. 
 • En cas que la fira se celebri, però l'empresa decideixi cancel·lar la seva participació de manera unilateral, l'import corresponent a la quota aplicable no serà reemborsable. 

Import de reserva de l'espai:

 • En cas de cancel·lació de la participació de manera unilateral per part de l'empresa, no es retornarà l'import pagat pel lloguer de l'espai i es facturarà l'import degut no pagat. 
 • En cas que l'activitat es posposi o es cancel·li, amec aplicarà les mateixes condicions que l'organització firal, tenint en compte els tipus de canvi aplicats. 

Fires Projecte Clau en Mà 

 • En cas de cancel·lació de la participació de manera unilateral per part de l'empresa, no es retornarà l'import abonat.
 • En cas que l'activitat es posposi o es cancel·li, amec no retornarà els imports no recuperables més un 10% per despeses de gestió. 

Política de cancel·lació Cursos:

 • Per a cancel·lacions realitzades durant els 30 dies abans de l'inici del taller, es retornarà el 75% de l'import. 
 • Per a cancel·lacions realitzades durant els 15 dies abans de l'inici del taller, no es retornarà l'import. 
© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
 • BforPlanet.jpg
 • TheGlobalCompact.jpg
 • ITMA.jpg
 • Exportarparacrecer.jpg
 • icca.jpg
 • UNE.jpg
 • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
 • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png