Logo AMEC
Cursos - NOUS LIDERATGES

Desenvolupa els cinc factors claus de competitivitat per a la gestió empresarial en contextos incerts. Escull mòdul o desenvolupa el programa sencer.

Què passa quan el nostre personal tècnic ha de gestionar equips? Les formacions tècniques no inclouen formació per a líders, quan promocionem els nostres tècnics i gestionen equips, els hem de formar en lideratge.

Entrenarem les competències, metodologies i eines orientades a empoderar i inspirar les persones.

Oferirem models, pautes i eines per desplegar amb els equips converses rellevants i de vegades delicades, de forma efectiva i motivadora. Entrenarem converses que els són pròpies fomentant:

Confiança / Responsabilitat / Compromís / Empowerment

L'agilitat emocional és l'habilitat de ser flexible i adaptar-se ràpidament a les situacions crítiques, mantenir la calma i la claredat mental durant la tempesta. La resiliència és la capacitat de recuperar-se de la situació sense quedar-se estressat, trobant-se bé després de la tempesta.

Avui dia, la progressiva internacionalització de les empreses i l'automatització i digitalització dels processos productius, fa que les competències soft prenguin un protagonisme més gran per als professionals en
entorns tècnics industrials.

A l'empresa familiar, els problemes de gestió o problemes organitzatius tenen a veure amb la informació incompleta o esbiaixada, els mals procediments o la manca d'ells, l'absència o deficiència de sistemes de control de qualitat. Poden produir-se a tots els departaments i no podem deixar que funcionin de manera autònoma.

Cursos

El millor: bon ambient i comunicació entre el grup. Curs molt dinàmic i amb molta interactuació. Amb aquest curs he establert una possible col·laboració amb altres empreses amb la possibilitat d'incorporar el nostre final de línia a la seva maquinària.

J. Bonals

Estem molt interessats a seguir participant en aquest tipus d'esdeveniments i col·laborar per fer extensiu aquest interessant món industrial, en el nostre cas, de l'embalatge.

Participant de l'empresa VOLPAK

  • Cubeirobx

Últimes notícies
© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
  • BforPlanet.jpg
  • TheGlobalCompact.jpg
  • ITMA.jpg
  • Exportarparacrecer.jpg
  • icca.jpg
  • UNE.jpg
  • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
  • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png